Rörsvets & Fjärrvärme i Skåne AB

Våra tjänster

Vi erbjuder våra kunder följande,

  • Licenssvetsning av Rör
  • VVS
  • Installationer av undercentraler
  • Ledningskulvertar Fjärrvärme
  • Certifierade enligt RS-311-01 samt RS-311-02
  • Prefabricering av Rörledningar, Ventilpaket FJV
  • Värmepumpar
  • Golvvärme